Het jaar 2013 Het jaar 2014 Het jaar 2015

HET JAAR VAN 2017

De passiecantate Kruis en Kroon hebben wij drie keer uitgevoerd.


Te weten in: De Karmel te Woudsend; De Hoekstien in Nijemirdum en in de PKN-Kerk teTjerkgaast.


Deze diensten zijn goed tot zeer goed bezocht. Wij kunnen terug kijken op waardevolle avonden.

Het jaar 2016

Najaarsconcert 4 november 2017 in de Paadwizer te Balk.


Wat hebben we een mooi concert neergezet.

Dit alles onder algehele leiding van dirigent Joeke Hoekstra.

Joeke is tevens dirigent van gospelkoor “In His Name” uit Drachten.


Samen, maar ook apart, hebben we mooie liederen ten gehore gebracht.

Zoals:  He’s got the whole world en Vrede klinkt helder in die nacht.

Als toegift zongen we met elkaar: May the road rise to meet you.


Het gospelkoor wordt door hun eigen band begeleid.


Wij hebben als begeleider Bram Stellingwerf, die weer een fantastisch pianospel liet horen en ons goed heeft ondersteund.

Als deze 2 mannen voor ons koor staan, is het een feest om te mogen zingen.


Kom maar eens een keer op donderdagavond van 19.30-21.45 uur naar het Dorpshuis te Nijemirdum. Je wordt met open armen ontvangen.


22 december 2017:Muzikale samenzangavond in kerstsfeer in het MFC It Klif te Oudemirdum.

In samenwerking met muziekkorps Crescendo uit Lemmer.


Het was een prachtige avond in een goed gevulde sporthal, wat

 ’s morgens in kerstsfeer was gebracht.


Een avond met zang van ISO-koor en mooi muzikale stukken gebracht door Crescendo.

 Wat goed in de smaak viel was de samenzang van bekende kerstliederen.