Het jaar 2013 Het jaar 2014 Het jaar 2015

HET JAAR 2017

De passiecantate Kruis en Kroon hebben wij drie keer uitgevoerd.


Te weten in: De Karmel te Woudsend; De Hoekstien in Nijemirdum en in de PKN-Kerk teTjerkgaast.


Deze diensten zijn goed tot zeer goed bezocht. Wij kunnen terug kijken op waardevolle avonden.

Het jaar 2016