Bestuur

Het huidige bestuur:


Voorzitter

Pieter Runia

Nijemirdum

Vicevoorzitter

Nel Arntzen - Blom

Hemelum

Secretaris

Hannie Smink-Kootstra

Oudemirdum

Penningmeester

Jannie Feenstra-de Jong

Nijemirdum
Bestuurslid

Ymie de Kroon-de Winter

Harich

Bestuurslid

Feikje Draaijer-Rienstra

Nijemirdum

Bibliothecaris

Jannie Feenstra-de Jong

Nijemirdum

Dirigent

Joeke Hoekstra

Idskenhuizen

Pianist

Bram Stellingwerf

Woudsend

Webmaster

Jan Swart

Balk