Over het koor…


Het koor ging op 27 februari 1969 met 8 heren en 20 dames van start. Diezelfde avond kwam de heer P. de Jong toen woonachtig in Sint Nicolaasga langs, en die verklaarde zich bereid om de leiding op zich te nemen.


De eerste bestuurssamenstelling was als volgt:
- de heer Joh. Haga, voorzitter
- de heer W. Roelevink, penningmeester
- mevrouw P. Spijker-Bergsma, secretaresse


Leden: mevrouw K. Beuckens-Ferdinands en mevrouw A. Feenstra-Boone.


Als naam voor het koor werd gekozen Soli Deo Gloria, yn it Frysk: Ta Gods Eare.


Het eerste optreden was op Paaszondag in de kerkdienst te Oudemirdum.
Tot september 1971 werden de wekelijkse repetities gehouden in de school te Oudemirdum.
Door uitbreiding van het ledenaantal werd het schoollokaal te klein, en werden de reptities gehouden in het lokaal van de Ned. Herv. Kerk. Dit was echter niet van lange duur want het gebouw moest worden afgebroken. Vanaf 1972 vonden de repetities plaats in het dorpshuis te Nijemirdum. Na ruim vier jaar werd de heer P. de Jong opgevolgd door de heer P. Holtrop als dirigent. tijdens de repetitieavond van 11 december 1975 werd besloten de naam Soli Deo Gloria te veranderen in Interkerkelijk Streekkoor Oudemirdum. Dit om de doelstelling van het koor te benadrukken.


Sinds de oprichting verleende het koor medewerking aan vele kerkdiensten, werden concerten gehouden en optredens verzorgd. Vanaf de oprichting vinden de repetities plaats op donderdagavond.

Koor zingt met Joeke en Lars


Als ISO-streekkoor zijn we blij met onze nieuwe, enthousiaste dirigent Joeke Hoekstra en met onze niet minder enthousiaste muzikale begeleider Lars Mulder.


De dirigent, tevens slagwerker en docent Joeke Hoekstra, is afkomstig uit St. Nicolaasga. Hij is sinds april 2015 dirigent van ISO. Daarnaast is hij als klassiek slagwerker actief bij symfonieorkesten in geheel Nederland. Ook ondersteunt hij het Metropoleorkest. Joeke Hoekstra is als hoofdvakdocent Klassiek Slagwerk verbonden aan het conservatorium in Groningen. Van 2010 tot 2014 dirigeerde hij bij Joop van den Ende Theaterproducties, musicals als Mary Poppins, Miss Saigon, The Little Mermaid en Jersy Boys. Joeke Hoekstra is tevens dirigent van Gospelgroep In His Name uit Drachten.


Lars Mulder komt uit Heerenveen. Hij is toetsenist en componist. Sinds juli 2015 is hij verbonden aan ISO als muzikaal begeleider. Lars Mulder schrijft instrumentale, eigentijdse klassieke muziek voor kleinere bezetting. Daarnaast houdt hij zich bezig met het componeren van filmische popmuziek voor piano. Zijn muziek is heel toegankelijk, maar zeker niet oppervlakkig. Van 1999 tot 2014 was hij werkzaam bij bladmuziekuitgeverij Hal Leonard MGB (voorheen De Haske). Daarnaast dirigeerde hij diverse koren in Friesland. Momenteel werkt hij aan nieuwe composities voor piano. Ook is hij bezig met het schrijven van poëzie.

Als deze kundige jonge mannen voor ons koor staan, is een repetitie een waardevolle belevenis! Voor de ISO-leden is de donderdagavond dan een prachtige avond!“Voel je vrij en kom er bij. Zingen maakt je blij!”