Het tweejaarlijks concert dat altijd op zondagavond gehouden wordt in De Fontein te Oudemirdum om 20.00 uur trekt altijd
veel publiek. Koor-en samenzang worden afgewisseld door gedicht en lezingen van het Kerstverhaal.
Hoogtepunt van dit concert is de muziek van Johann Schopp († 1665) 'Vom Himmel hoch da komm ich her', gevolgd door
een prachtige orgelsolo van Martin de Jong. Tot slot zingen we samen het Ere zij God. Na afloop is er gelegenheid in
MFC It Klif aldaar, voor een gezellig samenzijn.


Home

2014

Het laatste optreden is in de Sint Ludgeruskerk te Balk op 2e Kerstdag in een zangdienst.
Om half tien is er een welkom, afgewisseld met koorzang, gebeden, het Kerstverhaal, gedicht en samenzang.
Het koor zingt alle liederen á capella en voor de samenzang is er begeleiding op het orgel door organist,
dhr. Wim van der Wel uit Sint Nicolaasga.
In het dankwoord wenst spreker ons nog fijne feestdagen toe en een goede jaarwisseling.


HET JAAR 2014

Bos- en Meerzicht Woon- Zorgvoorziening in Oudemirdum

Op zaterdagmiddag 20 december 2014 om 15.00 uur heeft een kleine groep koorleden o.l.v. Harm van Zuiden een aantal liederen á capella gezongen.
Heel gemoedelijk en sfeervol hebben de bewoners kunnen genieten van liederen en lezingen, die in deze tijd zo toepasselijk zijn.
In het dankwoord stond te lezen, wat hebben jullie onze bewoners een prachtige middag bezorgd.


1 2 volgende Volgende