Op weg naar Pasen


Palmzondag, 29 maart ’s avonds om 19.30 uur wordt in de

Protestantse kerk,’’De Karmel’’ te Woudsend een speciale dienst gehouden.


Voorganger hierbij is: ds. Renske Bosman-Romkema.

Medewerking verleent het ISO-Streekkoor (Oudemirdum) met een aantal gastzangers, die deze avond een Passionskantate "Christus am Kreuz van Robert Führer (Opus 135) gaan uitvoeren.


Er wordt gezongen over het lijden en sterven van Jezus.

Dirigent is Harm van Zuiden en organist Martin de Jong.


Goede Vrijdag


In de dienst van Goede vrijdag wordt in ‘’De Hoekstien’’ te Nijemirdum om 19.30 uur nogmaals de Passionskantate uitgevoerd.

Voorganger is dan : ds. Maartje Wildeman.


Op de algemene ledenvergadering van 26 febr. j.l. hebben we 1 lid die 25 jaar bij het koor is en heeft een mooi boeket ontvangen. Verder zijn er 3 leden 45 jaar lid, zij hebben een kleine attentie ontvangen.

Van het bestuur zijn 2 leden afgetreden, op de valreep heeft het bestuur nog leden gevonden om de ontstane vacatures op te vullen.


Op de 1e repetitie op (8 januari) is het meestal gebruikelijk dat we na de pauze elkaar de nieuwjaarsgroet wensen met een hapje en drankje.
Voorzitter kan meedelen dat we 2 nieuwe leden kunnen verwelkomen in het koor, een sopraan en tenor.
Helaas moesten we ook afscheid nemen van 4 leden, 3 sopranen en 1 bas. Laatst genoemde kreeg even extra aandacht omdat dit lid 25 jaar bij het koor is geweest.

Net voor de pauze deelt dirigent Harm van Zuiden mee, dat hij per 1 april a.s. stopt, na ruim 26 jaar. Hij draagt het spreekwoordelijk dirigentenstokje graag over aan zijn of haar opvolger(ster). De Passionskantante "Christus am Kreuz" van Robert Führer (Opus 135) wordt zijn laatste optreden bij ons ISO-Streekkoor.


HET JAAR 2015

Home