HET JAAR 2017

Najaarsconcert 4 november 2017 in de Paadwizer te Balk.


Wat hebben we een mooi concert neergezet.

Dit alles onder algehele leiding van dirigent Joeke Hoekstra.

Joeke is tevens dirigent van gospelkoor “In His Name” uit Drachten.

Samen, maar ook apart, hebben we mooie liederen ten gehore gebracht.

Zoals:  He’s got the whole world en Vrede klinkt helder in die nacht.

Als toegift zongen we met elkaar: May the road rise to meet you.

Het gospelkoor wordt door hun eigen band begeleid.

Wij hebben als begeleider Bram Stellingwerf, die weer een fantastisch pianospel liet horen en ons goed heeft ondersteund.

Als deze 2 mannen voor ons koor staan, is het een feest om te mogen zingen.Home

De passiecantate Kruis en Kroon hebben wij drie keer uitgevoerd.


Te weten in: De Karmel te Woudsend; De Hoekstien in Nijemirdum en in de PKN-Kerk teTjerkgaast.


Deze diensten zijn goed tot zeer goed bezocht. Wij kunnen terug kijken op waardevolle avonden.