Privacy Policy  ISO-Streekkoor Oudemirdum


Vanaf 25 mei 2018 moeten alle verenigingen in de Europese Unie voldoen aan

de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Het ISO-Streekkoor heeft aan de hand van een stappenplan van de Stichting

AVG gecontroleerd of we aan de wetgeving voldoen.

Na controle hebben we van de Stichting AVG een verklaring ontvangen dat wij

aan de richtlijnen voldoen.

Via onderstaande link kunt u ons beleid t.a.v. het omgaan met

persoonsgegevens lezen.


Privacy Policy ISO-Streekkoor Oudemirdum